Khung ảnh vương miện

160.000₫

Nhà sản xuất:

Chất liệu gỗ; có 4 size: 130k, 140k, 150k, 160k
16x20.5 (ảnh 8x8cm)130k
16x25 (ảnh 8x12cm): 140k
17x26 (ảnh 9x13cm): 150k
20x29 (ảnh 12x.16.5cm): 160k

có 4 size: 130k, 140k, 150k, 160k
16x20.5 (ảnh 8x8cm)130k
16x25 (ảnh 8x12cm): 140k
17x26 (ảnh 9x13cm): 150k
20x29 (ảnh 12x.16.5cm): 160k

 

 

Tư vấn online
Tư vấn online
0983891489
Lên đầu trang